Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 13 december 2021

Verhoging pensioenen met 0,44%

Onze financiële situatie is goed genoeg om de pensioenen gedeeltelijk te laten meegroeien met de prijsinflatie. Per 1 januari 2022 worden de al opgebouwde pensioenen bij Bpf Koopvaardij met 0,44% verhoogd. Voor de voorwaardelijke aanspraken op extra pensioen uit de VPL-regeling geldt nog een extra verhoging van 4,86%.

U betaalt geen premie voor een verhoging van uw pensioen. Verhogingen worden betaald uit beleggingsrendement. Wij moeten dan zoveel rendement behalen, dat er voldoende geld is voor de (toekomstige) pensioenen plús een extra reserve. Voor elke euro aan pensioen moet er minimaal € 1,10 in kas zijn. Lees meer over onze financiële situatie.

Herstel eerdere verlaging extra pensioen uit de VPL-regeling
Bent u geboren in de jaren 1962 tot en met 1972? Dan heeft u mogelijk recht op extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). Hiervoor reserveren wij geld. Deze reserve is dit jaar groot genoeg om de verlaging van het extra VPL-pensioen in 2020 te repareren. Naast de verhoging van 0,44% worden de voorwaardelijk VPL-aanspraken daarom nog eens met 4,86% verhoogd.

Bent u geboren in 1960 of 1961 en ontvangt u extra pensioen uit de VPL-regeling? Dan wordt ook voor u - als reparatie van de verlaging in 2020 - dit extra pensioen verhoogd met 4,86%.

De hoogte van uw pensioen vindt u in Mijn Koopvaardij
De aangepaste hoogte van uw (VPL-)pensioen vindt u in januari terug in Mijn Koopvaardij (toegankelijk met DigiD of eIDAS) of op uw Uniform Pensioenoverzicht later dit jaar.

Geen DigiD of eIDAS? Dan kunt u voor pensioenberekeningen altijd contact met ons opnemen.