Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 20 februari 2023

Uw pensioenregeling in 2023 

Elk jaar nemen werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij en het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij besluiten over uw pensioen. In onze nieuwste uitgave van PensioenPeiling leest u wat deze besluiten betekenen voor uw pensioenregeling in 2023.

De wijzigingen in het kort
In PensioenPeiling gaan we uitgebreid in op de wijzigingen. Hieronder vindt u die alvast in het kort:

  • Voor uw eventuele partner is partnerpensioen geregeld bij uw overlijden. De verdeling tussen het partnerpensioen dat u opbouwt en het deel dat is verzekerd op risicobasis verandert.
  • De VPL-regeling vervalt.
  • De pensioenleeftijd van het deelnemingsjarenpensioen is verhoogd.  
  • In het pensioenreglement is verduidelijkt dat het partnerpensioen op risicobasis uiterlijk op de pensioenrichtdatum (67 jaar) vervalt.
  • Een kind dat wordt geboren na pensioeningang heeft ook recht op wezenpensioen.
  • De mogelijkheden tot vervroeging of hoog/laag zijn beperkt als het pensioen hierdoor onder de afkoopgrens komt.
  • Digitaal aanvragen pensioen.

Bekijk PensioenPeiling 2023 (pdf)