Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Voorwaardelijk pensioen

Voorwaardelijk pensioen is extra pensioen naast uw ouderdoms- en partnerpensioen. Dit is een compensatie voor een kleine groep deelnemers, voor wie in 2005 door een wijziging in de pensioenregeling de pensioenopbouw lager werd. Let op: per 1 januari 2023 is deze regeling beëindigd.

Voorwaarden

  1. U bent geboren tussen 1961 en 1972.

  2. In 1994 was u deelnemer aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

  3. In 2005 nam u minstens 165 dagen deel aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

  4. Voorafgaand aan het jaar waarin u 60 jaar wordt, heeft u ten minste 165 dagen deelgenomen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

Aan deelnemers die in aanmerking kwamen voor het Voorwaardelijk Pensioen is dit pensioen per 1 januari 2023 toegekend. Zij zijn hierover geïnformeerd. Voor hen zijn de voorwaardelijke aanspraken omgezet in onvoorwaardelijke aanspraken.