Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Voorwaardelijk pensioen

Voorwaardelijk pensioen is extra pensioen naast uw ouderdoms- en partnerpensioen. Dit is een compensatie voor een kleine groep deelnemers, voor wie in 2005 door een wijziging in de pensioenregeling de pensioenopbouw lager werd. Let op: Per 1 januari 2023 is deze regeling beëindigd.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent geboren tussen 1961 en 1972.
  • In 1994 was u deelnemer aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
  • In 2005 nam u minstens 165 dagen deel aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
  • Voorafgaand aan het jaar waarin u 60 jaar wordt, heeft u ten minste 165 dagen deelgenomen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

Deelnemers die in aanmerking komen voor dit extra pensioen, kunnen met het eindigen van deze regeling per 1 januari 2023 het uitzicht erop verliezen. Dit gebeurt als het dienstverband vóór die tijd eindigt en de koopvaardij wordt verlaten.

Wilt u in die situaties dit voorwaardelijk extra pensioen toch behouden? Dat kan: door vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling of door uw pensioen vervroegd te laten ingaan. U kunt met pensioen vanaf 55 jaar. Het extra pensioen wordt op dat moment omgezet naar ouderdomspensioen. Eerder met pensioen gaan heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen

Op Mijn Koopvaardij en uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of u in aanmerking komt en ziet u de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen. Het bestuur besluit om het voorwaardelijk pensioen voor u in te kopen. Op 1 januari van het jaar waarin u 60 jaar wordt, worden uw voorwaardelijke aanspraken dan omgezet naar onvoorwaardelijke aanspraken. U heeft dan recht op het extra pensioen. Voor die tijd is de hoogte van het extra pensioen afhankelijk van onze financiële reserves.

Inloggen op Mijn Koopvaardij