NL EN

Voorwaardelijk pensioen

Voorwaardelijk pensioen is extra pensioen naast uw ouderdoms- en partnerpensioen. Dit is een compensatie voor een kleine groep deelnemers, voor wie in 2005 door een wijziging in de pensioenregeling de pensioenopbouw lager werd.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent geboren tussen 1960 en 1972.
  • In 1994 was u deelnemer aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
  • In 2005 nam u minstens 165 dagen deel aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
  • Voorafgaand aan het jaar waarin u 60 jaar wordt, heeft u ten minste 165 dagen deelgenomen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen

Op Mijn Koopvaardij en uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of u in aanmerking komt en ziet u de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen. Het bestuur besluit om het voorwaardelijk pensioen voor u in te kopen. Op 1 januari van het jaar waarin u 60 jaar wordt, worden uw voorwaardelijke aanspraken dan omgezet naar onvoorwaardelijke aanspraken. U heeft dan recht op het extra pensioen. Voor die tijd is de hoogte van het extra pensioen afhankelijk van onze financiële reserves.

Inloggen op Mijn Koopvaardij