Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Kandidaatstelling voor bestuur

Per 1 juli 2022 komen in het bestuur van Bpf Koopvaardij 2 zetels vrij. Die zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden bij Bpf Koopvaardij. Wij zijn alvast op zoek naar geschikte kandidaten. De nieuwe bestuursleden krijgen als aandachtsgebied Pensioenzaken & Communicatie óf Finance, Administratieve Organisatie & IT. Kandidaten kunnen tot en met 18 januari 2022 worden voorgedragen. Zijn er meerdere kandidaten voor dezelfde functie? Dan zijn er begin maart 2022 verkiezingen. Pensioengerechtigden kunnen dan hun stem uitbrengen op de kandidaten.

Wat doet een bestuurslid?

Bpf Koopvaardij kent in totaal 9 bestuursleden. Zij werken aan een goede oudedagsvoorziening voor de ruim 53.000 deelnemers van Bpf Koopvaardij. Zo nemen zij onder meer besluiten over:

 • de uitwerking en uitvoering van de pensioenregeling in de koopvaardij
 • de pensioenreglementen
 • het vermogensbeheer van de circa € 4,5 miljard aan pensioengeld
 • de (uitbesteding van de) pensioenadministratie.

Een verantwoordelijke functie met een tijdsbesteding van ruim één dag per week. Hier staat een vergoeding tegenover, conform de vergoedingsregeling uit het bestuursreglement (pdf).

Wie zoeken we?

Geschikte kandidaten hebben naast bestuurlijke ervaring ook ruime (algemene) pensioenkennis. Daarnaast is specifieke kennis en ervaring vereist voor het aandachtsgebied van het bestuurslid.

Er is een vacature voor:

 • een bestuurslid met het aandachtsgebied Pensioenzaken & Communicatie
 • een bestuurslid met het aandachtsgebied Finance, Administratieve Organisatie (AO) en IT.

In de profielschetsen Bestuurslid Pensioenzaken & Communicatie (pdf) en Bestuurslid Finance, Administratieve Organisatie en IT (pdf) vindt u alle functie-eisen. Bij voordracht moet hieraan al worden voldaan. Dit toetst het bestuur van Bpf Koopvaardij. Verder maakt een kennis- en competentie-assessment deel uit van de procedure. Vóór de uiteindelijke benoeming tot bestuurslid doet ook De Nederlandsche Bank een toets op geschiktheid.

Voordracht kandidaten

Over de voordracht van kandidaten leest u meer in het verkiezingsreglement (pdf). De belangrijkste voorwaarden zijn:

Voordracht door pensioengerechtigden

Voordracht van kandidaten kan door pensioengerechtigden bij Bpf Koopvaardij. Let op:

 • U kunt alleen anderen voordragen, niet uzelf.
 • Is de kandidaat een pensioengerechtigde bij Bpf Koopvaardij? Dan stuurt u ten minste 50 namen en handtekeningen van pensioengerechtigden bij Bpf Koopvaardij mee die de voordracht steunen.
 • Is de kandidaat geen pensioengerechtigde bij Bpf Koopvaardij? Dan stuurt u ten minste 250 namen en handtekeningen van pensioengerechtigden bij Bpf Koopvaardij mee die de voordracht steunen.

Voordracht door een vereniging

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan ook een kandidaat voordragen. Voorwaarde is dat de vereniging de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het pensioenfonds behartigt. Verder geldt:

 • Is de kandidaat een pensioengerechtigde bij Bpf Koopvaardij? Dan heeft de vereniging ten minste 50 leden.
 • Is de kandidaat geen pensioengerechtigde bij Bpf Koopvaardij? Dan heeft de vereniging ten minste 250 leden.

Aanmelden kan tot en met 18 januari 2022

Kandidaten kunnen tot en met 18 januari 2022 bij ons worden aangemeld via info@bpfkoopvaardij.nl. Ook uw eventuele vragen kunt u via dit e-mailadres stellen. Bij de kandidaatstelling stuurt u mee:

 • de cv van de kandidaat en eventuele andere documenten waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt
 • een lijst met namen en handtekeningen (indien voordracht door een pensioengerechtigde)
 • statuten en bewijsvoering van het aantal leden (indien voordracht door een vereniging).