Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN
Gepubliceerd op 18 juni 2021

De VPL-regeling eindigt per 1 januari 2023

Komt u in aanmerking voor voorwaardelijk extra pensioen (VPL) van Bpf Koopvaardij? De VPL-regeling eindigt per 1 januari 2023. Deelnemers die in aanmerking komen voor dit extra pensioen, kunnen daardoor mogelijk het uitzicht op dit extra pensioen verliezen. Dit gebeurt als het dienstverband vóór die tijd eindigt en de koopvaardij wordt verlaten.

Wilt u in die situaties dit voorwaardelijk extra pensioen toch behouden? Dat kan: door vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling of door uw pensioen vervroegd te laten ingaan U kunt met pensioen vanaf 55 jaar. Het extra pensioen wordt op dat moment omgezet naar ouderdomspensioen. Eerder met pensioen gaan heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Op Mijn Koopvaardij en uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of u in aanmerking komt voor VPL. Daar ziet u ook de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen. Meer weten over VPL? Ga naar deze pagina of neem contact op met onze Servicedesk.