NL EN

U wordt werkloos

Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen ouderdomspensioen en ook geen partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt) meer op. Uw al opgebouwde pensioen blijft staan bij Bpf Koopvaardij. Het is mogelijk om zelf pensioen te blijven opbouwen bij ons. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie. Dus ook het deel dat uw werkgever eerst voor u betaalde. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Vrijwillige voortzetting: uw pensioen zelf voortzetten

Dit mag maximaal drie jaar. Voorwaarde is dat u niet verwijtbaar bent ontslagen. U gebruikt het aanvraagformulier vrijwillige voortzetting om uiterlijk binnen twaalf maanden na het einde van uw dienstverband de vrijwillige voortzetting aan te vragen. U ontvangt dan een offerte met daarin alle voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u ook in het pensioenreglement.

Wanneer u uw vrijwillige voortzetting (eerder) wilt stoppen, geeft u dit per mail of schriftelijk aan ons door.

Meer weten?

In sommige gevallen kunt u pensioen blijven opbouwen terwijl u 50% van de premie betaalt (dus niet de volledige premie). Dat geldt als u een WW-uitkering of ZW-uitkering ontvangt.