Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Met pensioen gaan

Als u met pensioen gaat, kan uw inkomen uit verschillende onderdelen bestaan:

 • AOW: het pensioen van de overheid.
 • Pensioen dat u heeft opgebouwd bij een of meerdere pensioenfondsen, waaronder Bpf Koopvaardij.
 • Pensioen dat u eventueel zelf regelt, zoals een lijfrenteverzekering of banksparen.

Kijk voor meer informatie hierover op Ouderdomspensioen.

Uw pensioen bij Bpf Koopvaardij aanvragen

 1. Verdiep u tijdig in uw keuzes

  Wacht niet met het maken van keuzes tot aan uw pensioendatum. Kijk ruime tijd voor pensionering op Mijn Koopvaardij. Daar kunt u aan de hand van diverse scenario’s zelf berekenen op welk pensioen u kunt rekenen bij de verschillende pensioenkeuzes. 

 2. Een half jaar voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een aanvraagformulier

  Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welke pensioenkeuzes u wilt maken. Maakt u geen gebruik van de pensioenkeuzes? Dan kiest u automatisch voor ons standaard pensioenvoorstel. Uw pensioen gaat dan in op 67 jaar.

  Heeft u DigiD of eIDAS? Dan kunt u dit formulier ook digitaal invullen. Dat is sneller en makkelijker. Ga naar Mijn Koopvaardij om uw keuzes door te geven.

 3. Netto prepensioen?

  Heeft u vóór 1 januari 2015 pensioen bij ons opgebouwd? Dan heeft u mogelijk ook netto prepensioen opgebouwd. U kunt dit pensioen tussen uw 62e en 67e laten uitkeren. U ontvangt een half jaar voordat u 62 jaar wordt een brief van ons met de mogelijkheden. De hoogte van uw netto prepensioen vindt u op Mijn Koopvaardij en op uw Netto prepensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt.

Uw pensioenkeuzes

Bij Bpf Koopvaardij heeft u onderstaande pensioenkeuzes. U kunt deze keuzes eenmalig maken vóór pensionering en daarna niet meer veranderen. Bereken zelf het effect van uw pensioenkeuzes op Mijn Koopvaardij of neem contact met ons op.

Inloggen op Mijn Koopvaardij

Eerder of later met pensioen?

Wilt u voor uw 67e met pensioen? Dit moet u ten minste zes maanden voor uw gewenste pensioeningangsdatum bij ons aanvragen. Eerder met pensioen gaan heeft financiële gevolgen:

 • Uw pensioenuitkering wordt lager. U ontvangt uw pensioen namelijk over een langere periode.
 • Uw AOW kan later ingaan dan uw vervroegde pensioen. Uw totale pensioen is dan tijdelijk lager.
 • De vroegst mogelijke leeftijd waarop u met pensioen kan is 55 jaar.

Wilt u langer doorwerken en uw pensioen uitstellen? Na uw 67e betaalt u geen pensioenpremie meer en stopt uw pensioenopbouw. Uitstellen van uw pensioen kan tot maximaal uw 70e. Later met pensioen gaan betekent dat uw pensioenuitkering hoger wordt. U ontvangt uw pensioen namelijk over een kortere periode.

Eerst een hoger, dan een lager pensioen of werken naast pensioen

U kunt ook kiezen voor een hoog-laag ouderdomspensioen. Dit betekent: eerst een periode een hoger pensioen en daarna een lager pensioen. Uw pensioen wordt - binnen de gestelde voorwaarden - dus anders verdeeld over de jaren. Bijvoorbeeld omdat u in de eerste jaren na uw pensionering verwacht meer geld nodig te hebben.

Ook als u naast uw pensioen tijdelijk nog geen AOW-uitkering ontvangt, kan deze keuze uitkomst bieden. U krijgt dan eerst meer pensioen tot aan uw AOW-datum. Daarna ontvangt u minder pensioen.

Als u uw pensioen in laat gaan voor 67 jaar en u werkt daarnaast door bij een werkgever in de koopvaardij, dan:

 • Neemt u nog steeds deel aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij. U bouwt pensioen op en betaalt hiervoor pensioenpremie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw salaris en draagt deze af aan Bpf Koopvaardij.
 • De pensioenopbouw stopt op het moment dat u 67 jaar wordt of als u voor die tijd stopt met werken. Het extra opgebouwde pensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment dat u 67 jaar wordt of op het eerdere moment dat u stopt met werken.
  Uiteraard mag u na uw 67e jaar blijven doorwerken. Maar u bouwt dan geen pensioen meer op en hoeft dus geen pensioenpremie meer te betalen.

Extra ouderdoms- of partnerpensioen door uitruilen

Partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen

Een keuzemogelijkheid voor als u geen partner heeft of als uw partner zelf voldoende inkomen of pensioen heeft. Dit kan vlak voordat u met pensioen gaat.

Heeft u geen partner?

Geef dit dan aan op het aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen. Hiermee bevestigt u dat u het partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. 

Heeft u een ex-partner?

Houdt u er dan rekening mee dat uw ex-partner mogelijk recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Kijk voor meer informatie bij op U en uw partner gaan uit elkaar.

Ouderdomspensioen uitruilen voor extra partnerpensioen

Dit is mogelijk vlak voordat u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen wordt door deze uitruil lager. Daar staat tegenover dat uw partner een hoger partnerpensioen krijgt als u overlijdt. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft zelf voldoende ouderdomspensioen. Het nieuwe partnerpensioen mag niet meer dan 70% van uw ouderdomspensioen zijn.
 • Het partnerpensioen mag samen met een eventueel bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner maximaal 100% van het ouderdomspensioen zijn. Deze pensioenkeuze is ook mogelijk zodra u uit dienst gaat en uw pensioenopbouw bij ons stopt.

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting op de te betalen belasting en de premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar één keer worden toegepast. Wij adviseren u om dit toe te passen bij de organisatie waarvan u de hoogste uitkering ontvangt. Bij de andere organisatie(s) past u de loonheffingskorting niet toe. Geef bij uw pensioenaanvraag aan ons door of wij de loonheffingskorting wel of niet moeten toepassen op uw pensioen.