Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 01 juli 2021

Goede waardering voor Bpf Koopvaardij

Onze deelnemers en pensioengerechtigden waarderen Bpf Koopvaardij goed. Zo blijkt uit het online onderzoek dat we in de periode van 12 april tot 17 mei 2021 hielden. Bpf Koopvaardij scoort een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 bij de zeevarenden en een 8,5 bij de pensioengerechtigden. Daarmee steeg de waardering ten opzichte van de meting in 2018 licht.

In totaal hebben 1.205 deelnemers en pensioengerechtigden de vragenlijst volledig ingevuld. Voor de communicatie zagen we een waardering van een 7,3 van de zeevarenden en een 8,2 van de pensioengerechtigden (2018: 7,4 en 8,1). Persoonlijk contact met het pensioenfonds wordt gewaardeerd met respectievelijk een 7,6 en 8,3 (2018: 7,4 en 7,9).

Stijging van het vertrouwen
Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds is sterk gestegen: in 2018 had 78% van de actieve deelnemers vertrouwen in het pensioenfonds, nu is dat 90%. Bij de pensioengerechtigden is het percentage gestegen naar 98% (2018: 97%). Daarmee scoren we ook flink hoger dan de zogenoemde benchmark, een groep van vergelijkbare pensioenfondsen. Die laat 73% voor actieve deelnemers en 90% voor pensioengerechtigden zien.

Communicatiemiddelen
Van onze communicatiemiddelen worden persoonlijke brieven en het uniform pensioenoverzicht (UPO) het best gelezen en gewaardeerd. Ook zien we een goede waardering voor Mijn Koopvaardij, de persoonlijke online pensioenomgeving (7,6 gemiddeld). Alle groepen krijgen hun pensioeninformatie het liefst per e-mail of digitale nieuwsbrief, maar een brief wordt ook vaak gekozen.

Als we kijken het pensioenbewustzijn (inschatting door de zeevarende of pensioengerechtigde zelf), dan is dat bij de actieve deelnemers op veel onderdelen van de pensioenregeling gestegen. Als we vragen naar specifieke situaties, dan is een aantal daarvan bij circa de helft toch nog onbekend.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)
Bijna de helft van de deelnemers vindt dat het pensioenfonds zo verantwoord mogelijk moet beleggen, maar dat dit geen rendement mag kosten. Van een derde mag dit wel rendement kosten. Een meerderheid ziet Bpf Koopvaardij liever als voorloper als het gaat om MVB, dan dat zij enkel voldoet aan wettelijke verplichtingen. Schone energie wordt als het belangrijkste thema gezien. Lees meer over ons verantwoord beleggingsbeleid.

Vervolg
De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee bij het maken van onze plannen voor 2022.

De winnaars van de Bol.com-cadeaukaart hebben hun prijs inmiddels ontvangen.