Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 03 juli 2020

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking. Op maandag 22 juni heeft minister Koolmees een consultatiedocument en de hoofdlijnennotitie gepubliceerd, waar werknemers- en werkgeversorganisaties achter staan.

Waarom nieuwe regels?
Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, het is belangrijk dat het Nederlandse pensioenstelsel blijft aansluiten op de huidige tijd. Bij veel pensioenfondsen kunnen momenteel de pensioenen niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Bij Bpf Koopvaardij lukt dit gelukkig (deels) nog wel, omdat het fonds er financieel relatief goed voor staat. Verder betalen jongeren nu meer voor het pensioen dat ze later ontvangen dan ouderen. Als je je hele leven bij een pensioenfonds blijft maakt dat niet uit. Maar wordt met een nieuwe baan gestart bij een werkgever zonder pensioenregeling of wordt je zzp’er, dan krijg je later minder pensioen dan waarvoor is betaald.

Pensioen gaat meebewegen met economie
De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook krijgen jong en oud het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

We maken straks een inschatting van uw pensioen
Straks legt u samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. Elk jaar berekent Bpf Koopvaardij wat uw deel van de pensioenpot is. En op basis daarvan maken we een inschatting van uw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn.

De pensioenen gaan schommelen
Het pensioen van pensioengerechtigden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van pensioengerechtigden zo min mogelijk schommelen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Voorlopig nog niets. Na de politieke behandeling van de hoofdlijnennotitie en een consultatieronde moeten de nieuwe regels eerst worden vastgelegd in een wet. Daarna kunnen wij als fonds de regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, informeren wij u wat dit precies betekent voor uw pensioen. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaar in beslag.

We houden u op de hoogte!

Bijgewerkt op 7 juli 2020