Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Wonen in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo krijgen wij een aantal gegevens niet meer door van uw gemeente. Ook zijn er gevolgen voor uw AOW en belastingen. Verder is het belangrijk dat u uw adresgegevens doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Wat is belangrijk?

Geef uw adres door aan de RNI

Verhuist u naar of in het buitenland? Geef dan uw adresgegevens door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat kan via één van de RNI-gemeenten. Wij ontvangen dan automatisch uw nieuwe adres in het buitenland. Ga naar www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een partnerschap registreren in het buitenland? Dan moet u uw partner aanmelden bij Bpf Koopvaardij. Dit is belangrijk voor het partnerpensioen dat u opbouwt bij ons. Uw partner ontvangt dit pensioen bij uw overlijden. Kijk hiervoor bij U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan.

De hoogte van uw AOW

In Nederland krijgt iedereen een pensioen van de overheid: AOW. De jaren dat u in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. Om straks toch een volledige AOW-uitkering te krijgen, kunt u zich bij de SVB vrijwillig bijverzekeren of de ontbrekende jaren AOW inkopen. Kijk voor meer informatie hierover op www.svb.nl. U vindt hier ook de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Overheidspensioen

Mogelijk kent het land waar u woont ook een overheidspensioen. Informeer hiernaar bij instanties in het betreffende land.

Wanneer u komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit zelf melden bij onze Servicedesk. Wij vragen dan om een aantal gegevens, waaronder een kopie van de overlijdensakte. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen. Voldoet uw (eventuele) partner aan de voorwaarden? Dan ontvangt hij of zij partnerpensioen van Bpf Koopvaardij.