Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Wonen in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo krijgen wij een aantal gegevens niet meer door van uw gemeente. Ook zijn er gevolgen voor uw AOW en belastingen. Verder is het belangrijk dat u uw adresgegevens doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Geef uw adres door aan de RNI

Verhuist u naar of in het buitenland? Geef dan uw adresgegevens door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat kan via één van de RNI-gemeenten. Wij ontvangen dan automatisch uw nieuwe adres in het buitenland. Ga naar www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wanneer u komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit zelf melden bij onze Servicedesk. Wij vragen dan om een aantal gegevens, waaronder een kopie van de overlijdensakte. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen. Voldoet uw (eventuele) partner aan de voorwaarden? Dan ontvangt hij of zij partnerpensioen van Bpf Koopvaardij.

Wat is verder belangrijk? Bekijk de situatie die bij u past

Ik werk

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een partnerschap registreren in het buitenland? Dan moet u uw partner aanmelden bij Bpf Koopvaardij. Dit is belangrijk voor het partnerpensioen dat u opbouwt bij ons. Uw partner ontvangt dit pensioen bij uw overlijden. Kijk hiervoor bij U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan.

De hoogte van uw AOW

In Nederland krijgt iedereen een pensioen van de overheid: AOW. De jaren dat u in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. Om straks toch een volledige AOW-uitkering te krijgen, kunt u zich bij de SVB vrijwillig bijverzekeren of de ontbrekende jaren AOW inkopen. Kijk voor meer informatie hierover op www.svb.nl. U vindt hier ook de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Overheidspensioen

Mogelijk kent het land waar u woont ook een overheidspensioen. Informeer hiernaar bij instanties in het betreffende land.

Ik ben met pensioen

Vrijstelling van loonbelasting en premie volksverzekeringen

Bpf Koopvaardij houdt in veel gevallen premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) en loonbelasting in op uw pensioen. Wel bent u vrijgesteld van premie volksverzekeringen als u in het buitenland woont. Woont u in een van de verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt? Dan hoeft u mogelijk in Nederland geen loonbelasting te betalen. U kunt hiervoor bij de Belastingdienst vrijstelling voor inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen aanvragen. Daarmee voorkomt u dat u zowel in Nederland als in het land waar u woont belasting betaalt.

U heeft voor het invullen van de vrijstelling de volgende loonbelastinggegevens van ons nodig:

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Loonbelastingnummer: 30.27.788.L01

Als uw aanvraag voor vrijstelling door de Belastingdienst is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. Bpf Koopvaardij ontvangt hier automatisch een kopie van. Uw vrijstelling verwerken wij in onze administratie.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
U kunt zich bij 19 gemeentes in Nederland laten registreren als ‘niet-ingezetene’ of controleren of u al bent ingeschreven. Onze Servicedesk kan dit laatste ook voor u doen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Loonheffingskorting
Als u niet in Nederland woont, heeft u geen recht op loonheffingskorting.

Bewijs van in leven zijn
Wij controleren elk jaar of u nog in leven bent (en dus nog recht hebt op pensioen). Dit doen we met een zogenaamde Attestatie de Vita, een 'bewijs van in leven zijn'. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend per mail of post naar ons op.

Overheidspensioen in het buitenland
Mogelijk kent het land waar u woont ook een overheidspensioen. Informeer hiernaar bij de instanties in het betreffende land.

Verhuist u terug naar Nederland?
Zodra u in Nederland woont, bent u weer verplicht loonbelasting en premie volksverzekeringen te betalen in Nederland. Heeft u zich al ingeschreven als inwoner van een gemeente? Dan krijgen wij uw nieuwe adres automatisch door. Wij houden dan weer loonbelasting en premie volksverzekeringen in op uw pensioen.