Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U en uw partner gaan uit elkaar

Eindigt uw relatie? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Zo kan uw ex-partner recht hebben op een deel van uw ouderdomspensioen en bij uw overlijden op een deel van het partnerpensioen.

Welke invloed heeft (het einde van) een relatie op uw pensioen?

In deze video leggen we kort uit hoe een relatie, of het einde daarvan, uw pensioen beïnvloedt. 

Keuze bij het pensioen voor uw ex-partner

Ouderdomspensioen voor uw ex-partner (verevening)

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft* van uw ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd toen u getrouwd was of geregistreerd partnerschap had. Dit heet verevening. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap moet dan wel voor uw pensioeningangsdatum zijn gesloten. Er is geen recht op verevening als u samenwoonde, ongeacht of u een samenlevingsovereenkomst had afgesloten of niet.

De pensioenuitkering voor uw ex-partner start tegelijk met uw pensioenuitkering (dus niet wanneer hij/zij zelf met pensioen gaat) en stopt wanneer u overlijdt. Hierdoor blijft u (financieel) verbonden met elkaar. Overlijdt uw ex-partner eerder? Dan geldt de verevening niet meer en heeft u weer recht op uw gehele ouderdomspensioen.

* Afwijken van deze standaardverdeling kan, als u dit officieel vastlegt (bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant).

Zelfstandig pensioen voor uw ex-partner (conversie)

Bij een scheiding of verbreking van uw geregistreerd partnerschap kunt u ook kiezen voor conversie. Uw ex-partner krijgt dan zelfstandig recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U doet daarmee definitief afstand van dit deel van uw ouderdomspensioen. Dit deel wordt dan samengevoegd met het bijzonder partnerpensioen van uw partner. Het pensioen van uw ex-partner gaat in als hij of zij met pensioen gaat en eindigt wanneer uw ex-partner overlijdt. Conversie kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als u en ex-partner allebei ongeveer evenveel ouderdomspensioen hebben opgebouwd. U kunt dit checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Verevening of conversie van uw ouderdomspensioen aanvragen

Stuur het ingevulde aanvraagformulier verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding op naar Bpf Koopvaardij. Heeft u andere afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen vastgelegd? Bijvoorbeeld in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant? Stuur ook deze documenten nadat u en uw partner uit elkaar gaan naar ons op.

Als u de documenten binnen twee jaar instuurt, dan zorgt Bpf Koopvaardij dat elke partner zijn/haar deel krijgt. Doet u dit na twee jaar? Dan hebben we naast uw handtekening ook de handtekening van uw ex-partner nodig.

Partnerpensioen voor uw ex-partner (bijzonder partnerpensioen)

Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst beëindigd? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden recht op het partnerpensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan krijgt uw nieuwe partner alleen het partnerpensioen dat u na de scheiding, beëindiging van het geregistreerde partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst heeft opgebouwd. 

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit betekent dat uw ex-partner geen partnerpensioen meer krijgt als u overlijdt. U krijgt het partnerpensioen terug en uw eventuele nieuwe partner heeft dan weer recht op een volledig partnerpensioen. Leg deze afspraak vast in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Vul hiervoor een afstandsverklaring in. Neem voor meer informatie contact op met onze Servicedesk.

Uw ex-partner afmelden

Als u in Nederland woont

Als u na een huwelijk of geregistreerd partnerschap uit elkaar gaat en u woont in Nederland dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen dit automatisch door via uw gemeente.

Woonde u samen op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan moet het einde van de samenleving aan ons worden doorgegeven. Zowel u als uw ex-partner kunnen dit schriftelijk doen. Voeg hier een kopie van een aangetekende brief aan de andere partner óf aan de notaris aan toe. Vermeld in de brief altijd de einddatum van de samenlevingsovereenkomst.

Als u in het buitenland woont

Is uw huwelijk of uw scheiding in het buitenland geregistreerd? Dan ontvangen wij wijzigingen in uw burgerlijke staat niet automatisch. Geef deze daarom altijd zelf door aan Bpf Koopvaardij. Doe dit schriftelijk of per e-mail en stuur kopieën van bovengenoemde documenten mee.

Een nieuwe relatie na de scheiding

Als u na uw scheiding weer trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of notariële samenlevingsovereenkomst afsluit, dan ontvangt uw nieuwe partner het partnerpensioen dat vanaf de scheidingsdatum is opgebouwd bij Bpf Koopvaardij. Als u van uw nieuwe partner scheidt, heeft deze ex-partner ook recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw tweede huwelijk, partnerschap of samenleving heeft opgebouwd.

Denkt u dat het partnerpensioen voor uw nieuwe partner onvoldoende is en heeft u voldoende ouderdomspensioen? Dan kunt u wanneer u uit dienst gaat of op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor extra partnerpensioen. Kijk voor meer informatie op Met pensioen gaan.

Bent u gescheiden voor 1 mei 1995?
Dan gelden er andere regels. Neem hiervoor contact op met onze Servicedesk.

Wilt u hulp bij uw pensioenkeuzes?

Gaat u bijna met pensioen? Bij Bpf Koopvaardij heeft u meerdere pensioenkeuzes. U kunt deze eenmalig maken vóór pensionering en daarna niet meer veranderen. Wilt u in een persoonlijk gesprek meer informatie over uw keuzes? Maak een belafspraak via de online afspraakplanner. Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt.

Maak een belafspraak