Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Ouderdomspensioen

Standaard ontvangt u uw levenslang ouderdomspensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U krijgt dit pensioen iedere maand, zolang u leeft. Op zijn vroegst kunt u met 55 jaar met pensioen. Uw pensioen uitstellen kan tot maximaal uw 70e.

De opbouw van uw pensioen

Uw inkomen na pensionering bestaat uit drie delen:

 1. AOW: het pensioen van de overheid
  Deze uitkering is geregeld via de Algemene Ouderdomswet. AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. Kijk daarom op svb.nl voor uw AOW-leeftijd en de hoogte van uw AOW-uitkering. Kijk voor meer informatie ook op AOW.

 2. Pensioen dat u opbouwt tijdens uw werk
  U bouwt dit pensioen via uw werkgever op bij pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en/of verzekeraars.

 3. Uw eigen pensioenaanvulling
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en uw pensioen. Bijvoorbeeld met banksparen of een lijfrenteverzekering, als u denkt dat uw pensioen onvoldoende is.

De hoogte van uw pensioen

Dit vindt u op Mijn Koopvaardij en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons ontvangt. Daar vindt u ook de bedragen van het partner- en wezenpensioen. Dit is pensioen voor uw eventuele partner en uw kinderen wanneer u overlijdt.

Inloggen op Mijn Koopvaardij

Recht op netto prepensioen?

Alleen als u voor 1 januari 2015 pensioen bij ons heeft opgebouwd, heeft u ook netto prepensioen opgebouwd. U kunt uw netto prepensioen tussen uw 62e en 67e laten uitkeren. U ontvangt een half jaar voordat u 62 jaar wordt een brief van ons met de mogelijkheden. De hoogte van uw netto prepensioen vindt u op Mijn Koopvaardij en op uw Netto prepensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. De Belastingdienst beschouwt dit als vermogen. U moet het bedrag van uw Netto prepensioenoverzicht daarom invullen op uw belastingaangifte (box 3).

Recht op voorwaardelijk pensioen?

Bent u geboren tussen 1960 en 1972? Dan komt u onder voorwaarden in aanmerking voor voorwaardelijk extra pensioen. U vindt dit dan ook terug op Mijn Koopvaardij en uw UPO. Meer informatie vindt u bij Voorwaardelijk pensioen. Let op: Per 1 januari 2023 is deze regeling beëindigd.

Meer weten?

 • In Mijn Koopvaardij vindt u altijd uw actuele pensioenbedragen bij ons. Ook kunt u daar direct zelf het effect van de verschillende pensioenkeuzes op uw pensioen berekenen.
 • Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw AOW en opgebouwde pensioenen in Nederland.
 • Bekijk ook het Pensioen 1-2-3. Daar vindt u de belangrijkste onderdelen van onze pensioenregeling helder uitgelegd in drie lagen (van hoofdlijnen naar detail).
 • Voor verdiepende informatie over onze pensioenregeling kunt u ons pensioenreglement raadplegen.
 • Wanneer u netto prepensioen heeft en verdiepende informatie wilt, kunt u het prepensioenreglement raadplegen.
 • Heeft u een klein pensioen (tot € 594,89 (2023)) en wilt u weten hoe het zit met afkopen? Kijk dan bij Klein pensioen.
Wat is pensioen?
Wat heb je aan een pensioenregeling?