Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN

U krijgt een andere baan

Wisselt u van baan binnen de koopvaardij? Dan blijft u (als zeevarende) pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij. Via uw nieuwe werkgever loopt de pensioenopbouw automatisch door. Bij een nieuwe werkgever buiten de Koopvaardij krijgt u mogelijk te maken met een ander pensioenfonds of een verzekeraar. U heeft dan diverse keuzemogelijkheden, zoals waardeoverdracht en vrijwillige voortzetting.

Waardeoverdracht van uw pensioen

Gaat u aan de slag bij een werkgever buiten de koopvaardij? Dan kunt u uw bij Bpf Koopvaardij opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Bekijk of dit gunstig voor u is. De pensioenregeling van Bpf Koopvaardij kan verschillen met uw nieuwe pensioenregeling. Vergelijk beide pensioenregelingen daarom goed met de Pensioenvergelijker.

Hoe zijn de kansen dat uw pensioen verhoogd wordt? Hoe is het partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt) geregeld en welke pensioenkeuzes kunt u maken? De waarde van uw al opgebouwde pensioen blijft altijd gelijk.

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële situatie van beide pensioenfondsen/verzekeraars daarvoor goed genoeg is. U kunt wel altijd waardeoverdracht aanvragen. Zodra het mogelijk is, wordt dit dan in gang gezet.

Wel of geen waardeoverdracht?

Waardeoverdracht aanvragen

U kunt voor de waardeoverdracht een offerte aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Daar verzorgt men de waardeoverdracht.

Overdracht van netto prepensioen

Alleen als u vóór 1 januari 2015 pensioen bij ons heeft opgebouwd, heeft u ook netto prepensioen. De netto prepensioenregeling bestaat namelijk niet meer. Netto prepensioen  kunt u ook meenemen. Houd er rekening mee dat dit omgezet kan worden in bruto pensioen, waardoor de waarde daalt. Informeer hiernaar bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Wilt u geen waardeoverdracht?

Dan blijft uw pensioen gewoon bij Bpf Koopvaardij staan. U ontvangt dan van ons elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met uw pensioenbedragen. Bij pensionering ontvangt u dan ook pensioen van ons. De hoogte van dit pensioen vindt u ook op Mijn Koopvaardij.

 

 

Klein pensioen wordt automatisch overgedragen

Pensioen onder de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023) wordt automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. U hoeft hiervoor niets te doen. Kijk voor meer informatie op Klein pensioen.

Vrijwillig pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij

Heeft uw nieuwe werkgever geen pensioenregeling of wordt u bijvoorbeeld zzp-er? Dan kunt u er voor kiezen om vrijwillig pensioen te blijven opbouwen bij Bpf Koopvaardij:

  • U betaalt dan zelf de volledige premie. Dus ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde.
  • De pensioenpremie en de pensioenaanspraken worden berekend op basis van de laatste pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus het drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt).

Vrijwillig pensioen opbouwen kan maximaal drie jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • De pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet.
  • U bouwt geen ouderdomspensioen op bij een andere pensioenuitvoerder.
  • U gaat niet binnen drie jaar met pensioen, tenzij u aan kunt tonen dat u om medische redenen niet meer kunt werken.

Een verzoek tot vrijwillige deelname kunt u tot uiterlijk twaalf maanden na het einde van uw dienstverband indienen bij Bpf Koopvaardij met het aanvraagformulier vrijwillige voorzetting pensioen.

Een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen

Partnerpensioen is pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. Als u uit dienst gaat, wordt het partnerpensioen lager. U kunt wel een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Kijk hiervoor bij Met pensioen gaan.

Meer weten?

  • Kijk voor de hoogte van uw Koopvaardij-pensioen op Mijn Koopvaardij. U kunt daar ook zelf het effect berekenen van uitruilen van een deel van uw ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen.
  • Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen en uw AOW op www.mijnpensioenoverzicht.nl
  • Als u naar het buitenland vertrekt voor een andere baan, kunt u soms ook waardeoverdracht aanvragen. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Bpf Koopvaardij moet bij een waardeoverdracht buiten de Europese Unie (EU) door De Nederlandsche Bank laten toetsen of de waarde kan worden overgedragen. Neem hiervoor contact op met onze Servicedesk.

Wilt u hulp bij uw pensioenkeuzes?

Gaat u bijna met pensioen? Bij Bpf Koopvaardij heeft u meerdere pensioenkeuzes. U kunt deze eenmalig maken vóór pensionering en daarna niet meer veranderen. Wilt u in een persoonlijk gesprek meer informatie over uw keuzes? Maak een belafspraak via de online afspraakplanner. Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt.

Maak een belafspraak