Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U krijgt een andere baan

Wisselt u van baan binnen de koopvaardij? Dan blijft u (als zeevarende) pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij. Via uw nieuwe werkgever loopt de pensioenopbouw automatisch door. Bij een nieuwe werkgever buiten de Koopvaardij krijgt u mogelijk te maken met een ander pensioenfonds of een verzekeraar. U heeft dan diverse keuzemogelijkheden, zoals waardeoverdracht en vrijwillige voortzetting.

Waardeoverdracht van uw pensioen

Gaat u aan de slag bij een werkgever buiten de koopvaardij? Dan kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Bpf Koopvaardij meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of een verzekeraar). Dit heet waardeoverdracht. Als u kiest voor waardeoverdracht, heeft u al uw pensioenen bij elkaar. Het kan overzichtelijker voor u zijn. U krijgt uw pensioen uitbetaald door 1 pensioenuitvoerder in plaats van meerdere. Ook neemt uw pensioen bij Bpf Koopvaardij toe en hierdoor ook het partnerpensioen.

Soms is het beter om uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder te laten staan. Vergelijk beide pensioenregelingen daarom goed met de Pensioenvergelijker. De waarde van uw al opgebouwde pensioen blijft altijd gelijk. Houd er rekening mee dat u bij waardeoverdracht meer afhankelijk bent van de financiële situatie van 1 pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële situatie van beide pensioenuitvoerders daarvoor goed genoeg is. U kunt wel altijd waardeoverdracht aanvragen. Zodra het mogelijk is, zetten we dit dan in gang.

Wel of geen waardeoverdracht?

Waardeoverdracht aanvragen

U kunt voor de waardeoverdracht een offerte aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Daar verzorgt men de waardeoverdracht.

Overdracht van netto prepensioen

Alleen als u vóór 1 januari 2015 pensioen bij ons heeft opgebouwd, heeft u ook netto prepensioen. De netto prepensioenregeling bestaat namelijk niet meer. Netto prepensioen  kunt u ook meenemen. Houd er rekening mee dat dit omgezet kan worden in bruto pensioen, waardoor de waarde daalt. Informeer hiernaar bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Wilt u geen waardeoverdracht?

Dan blijft uw pensioen gewoon bij Bpf Koopvaardij staan. U ontvangt dan van ons elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met uw pensioenbedragen. Bij pensionering ontvangt u dan ook pensioen van ons. De hoogte van dit pensioen vindt u ook op Mijn Koopvaardij.

 

 

Klein pensioen wordt automatisch overgedragen

Pensioen onder de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (2024) wordt automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. U hoeft hiervoor niets te doen. Kijk voor meer informatie op Klein pensioen.

Vrijwillig pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij

Heeft uw nieuwe werkgever geen pensioenregeling of wordt u bijvoorbeeld zzp-er? Dan kunt u er voor kiezen om vrijwillig pensioen te blijven opbouwen bij Bpf Koopvaardij:

 • U betaalt dan zelf de volledige premie. Dus ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde.
 • De pensioenpremie en de pensioenaanspraken worden berekend op basis van de laatste pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus het drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt).

Vrijwillig pensioen opbouwen kan maximaal drie jaar, onder de volgende voorwaarden:

 • De pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet.
 • U bouwt geen ouderdomspensioen op bij een andere pensioenuitvoerder.
 • U gaat niet binnen drie jaar met pensioen, tenzij u aan kunt tonen dat u om medische redenen niet meer kunt werken.

Een verzoek tot vrijwillige deelname kunt u tot uiterlijk twaalf maanden na het einde van uw dienstverband indienen bij Bpf Koopvaardij met het aanvraagformulier vrijwillige voorzetting pensioen.

Een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen

U denkt er misschien liever niet over na, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u dat uw partner zich financieel kan redden. Hiervoor hebben wij partnerpensioen in onze pensioenregeling. Partnerpensioen wordt maandelijks uitgekeerd vanaf het moment dat u overlijdt. Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u, als u uit dienst gaat, een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Dit noemen we ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Als u hiervoor kiest, ontvangt uw partner een hoger partnerpensioen als u overlijdt. Tot uw overlijden ontvangt u een lager ouderdomspensioen. Er zijn 2 voorwaarden:

 • Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen.
 • Heeft u te maken met bijzonder partnerpensioen omdat u gescheiden bent? Dan is het partnerpensioen van uw huidige partner lager en mag u extra ouderdomspensioen uitruilen. Het partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen mogen na uitruil niet hoger zijn dan 100% van het ouderdomspensioen.

Goed om te weten

Als u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen weer uitruilen voor ouderdomspensioen. Als u dat doet, ontvangt u geen lager ouderdomspensioen. Hierbij gelden 2 voorwaarden:

 • U bent niet gescheiden vóór uw pensioendatum.
 • Uw partner gaat akkoord met de uitruil. 

Meer weten?

 • Kijk voor de hoogte van uw Koopvaardij-pensioen op Mijn Koopvaardij. U kunt daar ook zelf het effect berekenen van uitruilen van een deel van uw ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen.
 • Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen en uw AOW op www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Als u naar het buitenland vertrekt voor een andere baan, kunt u soms ook waardeoverdracht aanvragen. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Bpf Koopvaardij moet bij een waardeoverdracht buiten de Europese Unie (EU) door De Nederlandsche Bank laten toetsen of de waarde kan worden overgedragen. Neem hiervoor contact op met onze Servicedesk.

Wilt u hulp bij uw pensioenkeuzes?

Gaat u bijna met pensioen? Bij Bpf Koopvaardij heeft u meerdere pensioenkeuzes. U kunt deze eenmalig maken vóór pensionering en daarna niet meer veranderen. Wilt u in een persoonlijk gesprek meer informatie over uw keuzes? Maak een belafspraak via de online afspraakplanner. Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt.

Maak een belafspraak