Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Pensioen 1-2-3

In Pensioen 1-2-3 leest u wat er wel en niet is geregeld in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, ook als u van baan verandert, arbeidsongeschikt wordt of gaat trouwen.

Alle informatie over uw pensioenregeling in drie lagen

  • In laag 1 vindt u de belangrijkste informatie over uw pensioen. U ontvangt deze informatie binnen drie maanden nadat u in dienst bent in de koopvaardij.
  • Laag 2 geeft meer verdiepende informatie over alle onderwerpen van laag 1.
  • Laag 3 geeft juridische en beleidsmatige informatie over Bpf Koopvaardij. Dit zijn onder meer onze pensioenreglementen. 

Meer weten?

  • Op Mijn Koopvaardij en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u uw persoonlijke pensioenbedragen. 
  • Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw AOW en opgebouwde (netto) pensioenen in Nederland.
  • Met de Pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij waardeoverdracht. Dit is het meenemen van uw pensioen dat u bij andere werkgevers heeft opgebouwd.

Wat is pensioen?

Wat heb je aan een pensioenregeling?