Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 21 september 2022

De VPL-regeling vervalt per 1 januari 2023

VPL is extra pensioen naast uw ouderdoms- en partnerpensioen. Dit is een compensatie voor een kleine groep deelnemers voor wie in 2005 door een wijziging in de pensioenregeling de pensioenopbouw lager werd. De VPL-regeling vervalt op 1 januari 2023.

Bent u op dat moment nog steeds in dienst van een werkgever in de koopvaardij? U behoudt dan uw recht op het extra pensioen. Bpf Koopvaardij zet uw VPL om in onvoorwaardelijk pensioen. Later dit jaar ontvangt u hierover meer informatie. 

Heeft u in het jaar 2022 minder dan 165 dagen deelgenomen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij? Dan maakt u geen aanspraak op dit extra pensioen. Gaat u in 2022 uit dienst en heeft u op dat moment minder dan 165 dagen deelgenomen? En wilt u dit VPL toch behouden? Dat kan: door vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling of door uw pensioen vervroegd te laten ingaan.

U kunt met pensioen vanaf 55 jaar. Het extra pensioen wordt op dat moment omgezet naar ouderdomspensioen. Eerder met pensioen gaan heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Op Mijn Koopvaardij en uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of u in aanmerking komt voor VPL. Daar ziet u ook de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen.

Meer weten over VPL? Ga naar Voorwaardelijk pensioen of neem contact op met onze Servicedesk.