Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Nu de nieuwe pensioenwet is ingegaan, snappen we dat u vragen heeft. We geven daarom antwoord op de veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel.

Algemeen

Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch zijn er nieuwe regels nodig, met behoud van het goede. De huidige regels passen namelijk niet meer zo goed bij deze tijd. Zo worden mensen steeds ouder en werken ze niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Ook maken de huidige regels het moeilijk om de pensioenen te verhogen.
Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen afspraken gemaakt over regels die beter bij deze tijd passen. Zo houden we een van de beste pensioenstelsels ter wereld.

De nieuwe regels gelden voor iedereen, ook als u al met pensioen bent. Of uw pensioen wordt omgezet naar een pensioen volgens de nieuwe regels, hangt af van de afspraken die de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Vakbonden, werkgevers en de pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen. Maar het mag ook eerder. Sociale partners hebben afgesproken dat de nieuwe Koopvaardij-regeling op 1 januari 2026 start.

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er twee soorten regelingen. In de solidaire regeling vangen we mee- en tegenvallers samen op, wordt er collectief belegd en zijn de pensioenen stabieler. In de flexibele regeling heeft u zelf meer invloed op hoe risicovol uw pensioen belegd wordt. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector koopvaardij moeten het definitieve besluit nog nemen, maar geven voorlopig de voorkeur aan een solidaire premieregeling. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

In de solidaire regeling wordt het kapitaal voor uw pensioen net als nu collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel gaan we beleggen per leeftijdsgroep. Zo zorgen we ervoor dat jongeren meer risico kunnen nemen dan mensen die vlak voor hun pensioen zitten en gepensioneerden.

We houden regelmatig onderzoek onder de deelnemers en gepensioneerden. Zo toetsen we hoeveel risico zij willen nemen met hun pensioen.

De hoogte van uw pensioen

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit hangt niet alleen af van de keuzes die de sociale partners nog moeten maken. Het is ook afhankelijk van de financiële situatie op het moment dat we overstappen. Een betrouwbare berekening per deelnemer kunnen we dus pas maken als we de regels voor pensioen invoeren. Iets voor de overstap ontvangt u wel al een voorlopige inschatting.

U kunt erop vertrouwen dat u pensioen blijft ontvangen zolang u leeft. Ook met de nieuwe regels is dat zo afgesproken. We zorgen er samen voor dat er altijd pensioen voor u is, hoe oud u ook wordt.

Nee, u krijgt niet iedere maand een ander pensioen. We begrijpen namelijk heel goed dat u niet zit te wachten op verrassingen in uw inkomen. Daarom passen we de pensioenen hooguit 1 keer per jaar aan en blijft het de rest van het jaar stabiel.

Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. Dit soort bewegingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten. Bijvoorbeeld door tekorten in slechtere jaren op te vangen met reserves uit goede jaren (de ‘solidariteitsreserve’).

Bijna met pensioen

Voordat de wet was aangenomen, hadden de sociale partners al druk overleg. Zo hebben ze voorlopig de keuze gemaakt voor een solidaire regeling. Daarmee vangen we mee- en tegenvallers samen op, delen we de risico’s en zijn de pensioenen stabieler. Ook hebben ze de voorkeur uitgesproken om alle opgebouwde pensioenen om te zetten naar pensioen volgens de nieuwe regels, het zogenaamde ‘invaren’. Het maakt dus geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. Ook houdt u in de nieuwe regeling dezelfde pensioenkeuzes.

Omdat pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen nooit helemaal te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Bijvoorbeeld door minder risicovol te beleggen naarmate u ouder wordt. Jongeren hebben namelijk meer tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen. Ook kunnen we pensioenen stabiel houden met een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Samen met de sociale partners maken we voor het ingaan van de nieuwe regeling afspraken hoe gepensioneerden beschermd worden tegen bewegingen. Bijvoorbeeld door voor gepensioneerden minder risicovol te beleggen dan voor jongeren, die meer tijd hebben om tegenvallers op te vangen. Of met de inzet van een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Wat sociale partners doen

De sociale partners beslissen over een pensioenregeling die het beste past bij onze deelnemers. Hierbij worden alle belangen zorgvuldig meegewogen. De sociale partners streven ernaar om binnenkort alle knopen definitief door te hakken. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Wat u zelf kunt doen

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op de website en onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan. Dat doet u via uw postvoorkeuren in Mijn Koopvaardij. Ook kunt u kijken op www.pensioenduidelijkheid.nl. Dit is een speciale website van de overheid met nieuws en informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

De werkgeversorganisaties en de vakbonden maken de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. U kunt hier invloed op uitoefenen via de vakbond of een belangenvereniging.

  • Bouwt u pensioen op bij Bpf Koopvaardij en wilt u meepraten over de nieuwe regeling? Meld u dan aan bij Nautilus International.
  • Ontvangt u pensioen via Bpf Koopvaardij, of heeft u vroeger pensioen opgebouwd bij Bpf Koopvaardij? Meld u dan aan bij een vereniging van gepensioneerden of van gewezen deelnemers in de koopvaardij en wijs ze op hun hoorrecht. Sociale partners zijn wettelijk verplicht om de gemaakte afspraken voor te leggen aan deze verenigingen en hun oordeel te vragen. Aan dit hoorrecht zijn wel voorwaarden verbonden.

Nee, u kunt niet individueel bezwaar maken. De sociale partners besluiten of de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet. Hier kunt u niet individueel bezwaar tegen maken. Dat is zo afgesproken in de wet. U kunt wel via een vakbond of belangenvereniging invloed uitoefenen op de keuzes.

Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht van ons. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren in Mijn Koopvaardij. En deze aan te passen als ze niet kloppen.