Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wat staat er op het UPO?

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan uw persoonlijke gegevens, eventuele partnergegevens, het salaris waarop uw pensioen gebaseerd is, wanneer u bent begonnen met pensioen opbouwen en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Ook vindt u informatie over uw pensioenopbouw en wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt.

Uw persoonlijke gegevens
Dit zijn de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Zijn de gegevens niet juist? Meld dit dan bij uw werkgever. Uw werkgever geeft de gegevens aan ons door.

Uw partner
Als uw partner bekend is bij ons ziet u dat ook terug op uw UPO. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dat krijgen wij automatisch door aan uw gemeente. Woont u in het buitenland of gaat u samenwonen? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Staat er ‘geen partner bekend’ maar heeft u wel een partner? Controleer dan of uw partner in aanmerking komt voor het partnerpensioen.

Uw pensioengegevens
U ziet hier het salaris dat meetelt voor uw pensioen en het salaris waarover u geen pensioen opbouwt: de franchise. U leest hier ook het percentage dat u en uw werkgever aan premie betalen. U ziet dit ook terug op uw salarisstrook.

De hoogte van uw pensioen
Op uw pensioenoverzicht vindt u ook het pensioen dat u tot nu toe al heeft opgebouwd en wat u nog kunt opbouwen. Hierbij gaan wij ervan uit dat u vanaf 67 jaar met pensioen gaat en uw opbouw niet verandert. Als u vragen heeft over de opbouw kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Partner- en wezenpensioen
Op uw pensioenoverzicht ziet u ook de bedragen die uw eventuele partner en kinderen ontvangen wanneer u overlijdt. Heeft u geen partner? Dan kunt u op het moment dat u met pensioen gaat ervoor kiezen om uw partnerpensioen in te ruilen voor een hoger pensioen.

Arbeidsongeschikt
U leest hier wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt. Afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid, betalen wij een deel van uw pensioenpremie. De voorwaarden vindt u op U wordt/bent arbeidsongeschikt.

Hoe zeker is uw pensioen
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. U leest meer op Houdt uw pensioen zijn waarde? Op uw pensioenoverzicht vindt u uw verwachte pensioen, een inschatting van uw pensioen als het meezit en als het tegenzit.

Uw factor A
Op uw pensioenoverzicht vindt u uw factor A. Dit is een bedrag dat laat zien met hoeveel euro’s uw pensioen in een jaar is gegroeid. U heeft uw factor A nodig als u uw fiscale ruimte wilt berekenen. U gebruikt deze bij uw belastingaangifte.