Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Tijdlijn

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. In de tijdlijn ziet u welke stappen we zetten om te komen tot de nieuwe pensioenregels. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt.

 1. 2022 - begin 2023

  Voordat de wet was aangenomen, hadden de sociale partners al druk overleg. Zo maakten zij de voorlopige keuze voor een solidaire regeling. Dit is een regeling waarin we mee- en tegenvallers samen opvangen. Maar ook een regeling waarin we de risico’s samen delen en de pensioenen stabieler zijn. Ook hebben sociale partners de voorkeur uitgesproken om alle opgebouwde pensioenen om te zetten naar pensioen volgens de nieuwe regels. Dit is het zogenaamde ‘invaren’.

  De Wet toekomst pensioenen is aangenomen in de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

 2. 1 juli 2023

  De nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2023. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te gaan op de nieuwe pensioenregels. Sociale partners hebben afgesproken dat de nieuwe Koopvaardij-regeling op 1 januari 2026 start.

 3. 2023 – 2024

  Werkgevers en werknemers in de sector Koopvaardij maken concrete afspraken over de nieuwe regeling en de overgang ernaartoe. Die worden binnenkort gepresenteerd. Vervolgens beoordeelt Bpf Koopvaardij of de afspraken uitlegbaar en uitvoerbaar zijn. Ook controleert het fonds of de gemaakte afspraken evenwichtig zijn voor alle deelnemers: jong én oud. Bpf Koopvaardij onderzoekt in 2024 ook welke risico’s deelnemers met beleggingen willen nemen. De resultaten van dit onderzoek wegen mee in de verdere besluitvorming van het fonds.

 4. 2024 - 2025

  Bpf Koopvaardij bereidt de overgang naar de nieuwe regeling voor.

  Voordat de nieuwe regeling ingaat, hoort u wat uw pensioen was voor de overgang en wat uw pensioen wordt na de overgang.

 5. 1 januari 2026

  Bpf Koopvaardij  start op 1 januari 2026 met de nieuwe regeling.

  Bouwt u pensioen bij ons op?
  U gaat pensioen opbouwen via de nieuwe regeling. In Mijn Koopvaardij ziet u precies hoeveel geld u samen met uw werkgever heeft ingelegd en wat het beleggen oplevert. Ook ziet u hier een inschatting van uw verwachte pensioen.

  Ontvangt u al pensioen?
  In Mijn Koopvaardij vindt u een overzicht van uw maandelijkse pensioen.