Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN

Tijdlijn

De nieuwe Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. In de tijdlijn ziet u welke stappen we zetten om te komen tot de nieuwe pensioenregels. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt.

 1. 2022 - begin 2023

  Voordat de wet was aangenomen, hadden de sociale partners al druk overleg. Zo hebben ze voorlopig de keuze gemaakt voor een solidaire regeling. Daarmee vangen we mee- en tegenvallers samen op, delen we de risico’s en zijn de pensioenen stabieler. Ook hebben ze de voorkeur uitgesproken om alle opgebouwde pensioenen om te zetten naar pensioen volgens de nieuwe regels, het zogenaamde ‘invaren’.

  Bpf Koopvaardij houdt in 2023 een onderzoek onder alle deelnemers over welke risico’s zij met beleggingen willen nemen.

  De Wet toekomst pensioenen is aangenomen in de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

 2. 1 juli 2023

  De nieuwe wet is ingegaan. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te gaan op de nieuwe pensioenregels.

 3. 2023 – 2024

  Werkgevers en werknemers in de sector Koopvaardij maken concrete afspraken over de nieuwe regeling en de overgang ernaartoe.

  Ons bestuur beoordeelt of deze afspraken uitlegbaar en uitvoerbaar zijn. Ook controleert het bestuur of de gemaakte afspraken evenwichtig zijn voor alle deelnemers: jong én oud.

 4. 2024 - 2025

  Bpf Koopvaardij bereidt de overgang naar de nieuwe regeling voor.

  Voordat de nieuwe regeling ingaat, informeren we u wat uw pensioen was voor de overgang en wat uw pensioen wordt na de overgang.

 5. 1 januari 2026

  Bpf Koopvaardij verwacht de nieuwe regeling uiterlijk in te voeren op 1 januari 2026.

  Bouwt u pensioen bij ons op? U gaat dan pensioen opbouwen via de nieuwe regeling. In Mijn Koopvaardij ziet u precies hoeveel geld u samen met uw werkgever heeft ingelegd en wat het beleggen oplevert. Ook ziet u hier een inschatting van uw verwachte pensioen.

  Ontvangt u al pensioen? In Mijn Koopvaardij vindt u een overzicht van uw maandelijkse pensioen.